onderzoek onderwijs scenario schrijven

Narratieve Kortfilm

Het opzet van de workshop Scenarioschrijven voor Narratieve Kortfilm bestaat erin een scenario te ontwikkelen voor een narratieve kortfilm van max. 10 min. Deze workshop bouwt verder op het seminarie “Boeiende Verhalen en Scenario’s Schrijven”. De klemtoon ligt nu volledig op de praktijk. Via de ontwikkeling van een kortfilmscenario wordt de “theorie” stapsgewijs herhaald en tegelijk in de praktijk omgezet. De workshop neemt zes collectieve sessies van ieder zes uur in beslag. De bijeenkomsten worden gespreid over een periode van ongeveer zes maanden; dit om de deelnemers de kans te geven hun project volledig uit te schrijven tot een gedialogeerd scenario. Wie wil, kan na de zes collectieve sessies nog drie individuele begeleidingssessies volgen. De betere scenario’s worden aan potentieel geïnteresseerde regisseurs en/of producenten voorgesteld

Begeleider
Patrick Cattrysse (VSA). Voor meer info, klik hier.

Wanneer?
Dit seminarie wordt jaarlijks eenmaal georganiseerd. 
Preciese data van de eerstvolgende workshop verschijnen op de agenda.

Waar?
De workshops vinden plaats in het CC De Rinck, Dapperheidsplein 6 te 1070 Brussel (Anderlecht).
Voor een wegbeschrijving,
klik hier.

Inschrijven
Het cursusgeld bedraagt 600€. Inschrijven gebeurt ten laatste één week voor de aanvang van de workshop door overschrijving van 125€ op rek.nr. 979-6419098-31 van de Vlaamse Script Academie vzw met vermelding van “Kortfilm +het jaar van inschrijven”. Dit voorschot is niet terugvorderbaar.
Het saldo van 475€ wordt overgeschreven op hetzelfde rekeningnummer bij de aanvang van de workshop.

Wie dit wenst kan een spreiding van betaling bekomen mits een supplement van 30€ voor administratieve kosten.

Voor inschrijvingen afkomstig buiten België vermijd je supplementaire bankkosten als je onderstaande codes gebruikt:
BIC (EURO): ARSPBE22
BIC (andere munt): KREDBEBB
IBAN VSA zichtrek.: BE04 9796 4190 9831

Annulatie-voorwaarden: Het is altijd mogelijk om in plaats van de ingeschreven deelnemer een vervanger op te geven. Annuleren kan tot 3 weken voor aanvang van de workshopdatum, waarbij 125,00€ annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen de 3 weken voor aanvang van de workshopdatum is het volledige workshopgeld verschuldigd.