onderzoek onderwijs scenario schrijven

Creativiteit én Analyse

Verhalen vertellen: Creativiteit én Analyse

WAT?

Algemeen
De meeste schrijvers starten hun schrijfproces intuïtief, niet reflexief. Creativiteit kan men echter vergelijken met een lichtbundel die ongecontroleerd alle kanten tegelijk uitschijnt. Opdat een publiek überhaupt zou begrijpen waar een verhaal over gaat zijn richting en structuur noodzakelijk. Hier komen analytische vermogens bij kijken. Analyse versmalt de actie-radius van de creativiteit en geeft een globale richting aan de creatieve zin zodat de creatieve vondsten sneller bruikbaar zijn.
In deze 3-daagse workshop leer je bij het ontwikkelen van een verhaal zowel je creatieve als je kritische vaardigheden aanscherpen en vooral beide zeer verschillende type vaardigheden behendiger afwisselen.

Concreet
– De deelnemers leren enkele specifieke technieken gebruiken die hen enerzijds kunnen helpen om creatieve, nieuwe ideeën te bedenken. Aan bod komen o.m. “uitstel van oordeel”, brainstorming, V-bom, mindmapping, random stimulation, enz.
– In het cognitieve veld leren de deelnemers enkele specifieke narratief-retorische technieken kennen en gebruiken, alsook enkele structuurprincipes en manieren om dramatisch boeiende personages te creëren.
– Via concrete schrijf- en analyseoefeningen leren de deelnemers de creatieve en analytische technieken afwisselend toepassen.
Voor een concreet dag-programma, klik hier.

DOCENTEN
Patrick Cattrysse (VSA) en Koen De Vos (Brainssstorm).

WANNEER?
Preciese data verschijnen tzt op de agenda.

WAAR?
Deze workshop gaat door in de gebouwen van SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel.

INSCHRIJVEN
Het cursusgeld bedraagt 400€ (inclus. lunches, koffies en frisdrank). Inschrijven gebeurt door overschrijving van het volledige bedrag op rek.nr. 979-6419098-31 van de Vlaamse Script Academie vzw met vermelding van “L&R + jaar van inschrijving”. De inschrijving is geldig van zodra het volledige bedrag op de VSA rekening staat.

Voor inschrijvingen afkomstig buiten Belgie vermijd je supplementaire bankkosten als je onderstaande codes gebruikt:
BIC (EURO): ARSPBE22 
IBAN VSA zichtrek.: BE04 9796 4190 9831

Annulatie-voorwaarden: Het is altijd mogelijk om in plaats van de ingeschreven deelnemer een vervanger op te geven.
Annuleren kan tot 3 weken voor aanvang van de workshopdatum, waarbij 100,00€ annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen de 3 weken voor aanvang van de workshopdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Meer info:
VSA
p/a Patrick Cattrysse
Raamlolaan 3
B-3120 Tremelo
België
T.:    +32 (0)16/29 95 93 
M.:    +32(0)478/75 45 70   
E.: info(apestaartje)vsa-fsa.org