onderzoek onderwijs scenario schrijven

Opleidingen

De VSA organiseert sinds 1995 een aantal recurrente seminars en workshops. De VSA gaat er zoals gezegd van uit dat verhalen vertellen voor een deel kan worden aangeleerd. Hoewel dat leerproces tot hiertoe bij onderwijskundigen zowel als practici weinig aandacht heeft gekregen leert de ervaring dat leren verhalen vertellen voor een stukje vergelijkbaar is met leren vèr-springen. Wie niet over een halve meter kan springen mag je niet vragen over negen meter te springen. Wie niet in staat is een boeiend kortverhaal te schrijven mag je niet vragen een spannend langer verhaal in elkaar te steken. De manieren waarop succesvolle schrijvers hun "stiel" hebben geleerd blijken deze hypothese te bevestigen. De VSA opleidingen zijn daarom modulair opgebouwd.

Boeiende verhalen

Een eerste module reikt de deelnemers werktuigen aan om verhalen te construeren. Je kan ze vergelijken met de hamer en nagels van een schrijnwerker. Deze werktuigen stellen geen magische wondermiddelen voor, enkel hulpmiddelen. En eenieder weet hoe veel meer de één met dezelfde hamer kan aanvangen dan de ander. Naast de werktuigen biedt deze module ook informatie over "Methodologie": hoe je te werk kan gaan om een (vooral langer) verhaal in elkaar te steken.

Lees meer

Narratieve kortfilm

Vervolgens leren de VSA alumni deze werktuigen toe te passen op een korte narratieve film. De klemtoon ligt hier op het narratieve. Hoewel de meeste kortfilms niet narratief zijn is het hier de bedoeling de in de eerste module aangeleerde werktuigen eerst "in het klein" te leren toepassen.

Lees meer

TV-Film

In een derde module proberen de deelnemers hun kennis en vaardigheden toe te passen op een middellang verhaal - een TV-film of mini-serie.

Lees meer

Lange Speelfilm

In de vierde module tenslotte oefenen deelnemers voor het langere werk: de lange speelfilm.

Lees meer

Creativiteit - Analyse

De vier hiervoor vermelde modules richten zich vnl. op analytische vaardigheden en technieken. Verhalen uitvinden vergt natuurlijk ook creativiteit, en hoe paradoxaal het ook moge klinken, ook creativiteit kan getraind en (gedeeltelijk) gestuurd worden.

Lees meer

3daagse Boeiende verhalen

Het 3-daagse seminar Boeiende Verhalen en Scenario's Schrijven en Analyseren biedt een samengebalde versie van het 6-daagse. Het verschil met de meer uitgebreide versie zit hem in de schrijfoefeningen (geen vs. wèl), het aantal voorbeeld-filmfragmenten (kleiner vs. groter) en de gedetailleerde bespreking van begrippen en technieken.

Lees meer