onderzoek onderwijs scenario schrijven

Dagprogramma Creativiteit en Analyse

3-DAAGSE WORKSHOP “VERHALEN SCHRIJVEN: CREATIVITEIT ÉN ANALYSE”

Dag 1: Dramatische basiscomponenten

VM
– Creatieve technieken rond uitstel van oordeel, freewriting, speedwriting, mixmatrix.
– Opdracht: intuïtieve/creatieve ontwikkeling van een verhaalidee.
– Dramatische basiscomponenten: specifieke technieken om de kansen te vergroten dat een publiek empathisch betrokken is bij de vertelling: protagonist, dramatisch doel, “of-anders” factor, conflict & obstakels. Klemtoon op waarom deze instrumenten kunnen helpen.

NM
– Dramatische basiscomponenten (vervolg).
– Analytische terugkoppeling naar de creatieve schrijfopdracht verhaalidee VM: leidt tot “problemen” of mini-schrijfopdrachten.
– Creatieve terugkoppeling naar de analyse: creatief oplossen “problemen” m.b.v. speedpad, brainstorm, e.a.; leidt tot synopsis.

Dag 2: Structuren

VM
– Brainstormen & structureren: mindmapping.
– Opdracht: creëer intuïtief de tussenstappen voor een narratief patroon; bv. vertrekpunt = harmonisch gezin; eindpunt = ontwricht gezin.
– Uitleg mogelijke narratieve structuren + structuurprincipes: act-structuren, narratieve wendingen, teleologisch vs. summatief of episodisch, crescendo-structuur, “zig-zag” structuur. Hoe verteld wordt staat ten dienste van wat verteld wordt + waarom/hoe narratieve structuren de kansen op kijker-betrokkenheid kunnen vergroten/verkleinen.

NM
– Analytische terugkoppeling naar intuïtieve oefening narratief patroon VM: leidt tot mini-schrijfopdrachten/aanpassingen.
– Creatieve terugkoppeling naar de analytische bevindingen: zoek oplossingen a.d.h.v. bubblemapping, TDI-methode.

Dag 3: Personages

VM
– Hoe dramatisch boeiende personages creëren? Empathie, sympathie, antipathie en andere vormen van emotionele betrokkenheid.
– Bio’s met fysische, psychologische en maatschappelijke kenmerken. Vaste en veranderlijke eigenschappen.
– Hoe variëren/vernieuwen/werken met vooronderstellingen: bv. vooronderstellingen m.b.t. de seriemoordenaar; vooronderstellingen m.b.t. een personage uit een eigen verhaal.
– Opdracht: schrijf ½ bladzijde bio voor 1 of 2 hoofdpersonages eigen verhaal.

NM
– Analytische terugkoppeling naar de eerder uitgelegde mechanismen die empathie kunnen bevorderen (cf. dag 1: dramatische basiscomponenten) of het handelingsverloop boeiend kunnen houden of net niet (cf. dag 2: narratieve structuren).
– Veranderingsprocessen van personages en van relaties tussen personages: hoe visualiseren, plannen en dramatiseren?
– Creatieve hulpmiddelen zoals “random stimulation”, het “paard van Troje” en personage-veranderingen.
– Opdracht: schrijf een routeplan uit voor de natuurlijke/geloofwaardige verandering van trouw personage A naar een ontrouw personage A’ of van een huissloof B naar een assertieve desperado B’. Fragmenten achteraf ter confrontatie van resp. referentiefilms Damage (Louis Malle) en Thelma and Louise (Callie Khouri)
– Analytische terugkoppeling a.d.h.v. dramatische basiscomponenten + structuurprincipes dag 1 & 2.
– Creatieve terugkoppeling a.d.h.v. associatie-oefening en relatie-veranderingen.